fotom

fotom
fotom

Eserler

Yayınlar için tıklayınız (Google akademik)


A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Öner, İ.V., Ceviz, M.A., Kaleli, A., "An Investigation of Effect of Fuel Temperature on Engine Performance and NO Emissions in a Spark Ignition Engine Running on LPG", International Journal of Innovative Research and Reviews (INJIRR), Vol-1, No.1, pp 16-20, 2017.

A2. Yeşilyurt, M.K., Öner, İ.V., Ömeroğlu G.,Yılmaz, E.Ç.,"A scrutiny study on wave energy potential and policy in TURKEY", Periodicals of Engineering and Natural Sciences, Vol-5, No.3, pp 286-297, 2017.

A3.
 Yılmaz, E.Ç., Yeşilyurt, M.K., Öner, İ.V., Ömeroğlu G., Özakın A.N., "Operational Stability and Degradation of Organic Solar Cells", Periodicals of Engineering and Natural Sciences, Vol-5, No.2, pp 152-160, 2017.

A4. Öner, İ.V.,  Yeşilyurt, M.K., Ömeroğlu G., Yılmaz, E.Ç., "Wind Energy: Potential, policies and status in TURKEY ", International Journal of Engineering Research & Science (IJOER), Vol-2-12, pp 114-120, 2016.

A5.
 Öner, İ.V.,  Yeşilyurt, M.K., Yılmaz, E.Ç., Ömeroğlu G., "Photovoltaic Thermal (PVT) Solar Panels ", International Journal of New Technology and Research (IJNTR), Vol-2-12, pp 13-16, 2016.

A6.
 Yılmaz, E.Ç., Öner, İ.V.,  Yeşilyurt, M.K., "Degradation Mechanisms of Organic Solar Cells", International Journal of Engineering Research & Science (IJOER), Vol-2-10, pp 172-174, 2016.

A7.
 Çelik, A., Ceviz, M.A., Yılmaz, M., Öner, İ.V., Karagöz, Ş., "Effects of using vortex tubes on events during cold start of a direct injection diesel engine", Journal of Renewable and Sustainable Energy, Vol. 5, pp. 021411 (1-8), 2013.

A8.
 Ceviz, M.A., Sen, A.K., Küleri, A.K., Öner, İ.V., “Engine performance, exhaust emissions, and cyclic variations in a lean-burn SI engine fueled by gasoline-hydrogen blends”, Applied Thermal Engineering, Vol. 36-1, pp. 314-324, 2012.

A9.
 Ceviz, M.A., Çavuşoğlu, B., Kaya, F., Öner, İ.V., “Determination Of Cycle Number For Real In-Cylinder Pressure Cycle Analyze In Internal Combustion Engines”, Energy, Vol. 36-5, pp. 2465-2472, 2011.

A10. Ceviz, M.A., Önerİ.V., Kaya, F., Karacalı, T., “Analysis Of The Thermal Efficiency And Cyclic Variations In A SI Engine Under Lean Combustion Conditions”, Journal of Thermal Science and Technology, Vol. 31-1, pp. 121-127, 2011.


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
B1. Öner, İ.V, Yeşilyurt M.K., Yılmaz E.Ç., Ömeroğlu, G., "Soğuk İklim Bölgelerinde Isı Pompası ve Fotovoltaik PV Hibrit Sisteminin Kullanımının Araştırılması", 2nd International Conference on Advanced Engineering Tecnologies, 2017, Sep. 21-23, Bayburt, TÜRKİYE.

B2. Yeşilyurt M.K., Öner, İ.V, Ömeroğlu, G., Yılmaz E.Ç., Özakın A.N., "Energy Storage: Need, Value, Perspectives and Prospects", 2nd International Conference on Advanced Engineering Tecnologies, 2017, Sep. 21-23, Bayburt, TÜRKİYE.

B3. Yılmaz E.Ç., Öner, İ.V, Yeşilyurt M.K., Ömeroğlu, G., Özakın A.N., "Rüzgâr Türbinlerinde Oluşan Yorulma ve Aşınma Mekanizmaları", 2nd International Conference on Advanced Engineering Tecnologies, 2017, Sep. 21-23, Bayburt, TÜRKİYE.

B4. Özakın A.N.,Yeşilyurt M.K., Öner, İ.V, Yakut K., "Fotovoltaik Termal (PVT) Sistemlerin Isıl Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi", 2nd International Conference on Advanced Engineering Tecnologies, 2017, Sep. 21-23, Bayburt, TÜRKİYE.

B5. Ömeroğlu, G., Öner, İ.V, "An Experimental Study For Different Shaped Aluminum Fins In Air Cooled Concantrated Photovoltaic Thermal (C-PVT) System", International Conference on Engineering and Natural Science, 2017, May 3-7, Budapest, HUNGARY. 

B6. Yılmaz, E.Ç., Yeşilyurt M.K., Öner, İ.V, Özakın, A.N., "Degration and Stabilization of Organic Solar Cells", International Conference on Engineering and Natural Science, 2017, May 3-7, Budapest, HUNGARY. 

B7. Yeşilyurt M.K., Öner, İ.V, Ömeroğlu, G., Yılmaz, E.Ç., "Wave Energy as a Renewable Energy for Turkey", International Conference on Sustainable Development, 2017, April 19-23, Sarajevo,BOSNIA AND HERZEGOVINA. 

B8. Ömeroğlu, G., Öner, İ.V, "An Experimental Investigation for Air-Cooled Concentrated Photovoltaic Thermal (C-PVT) System with Cylindrical Copper Fins", International Conference on Sustainable Development, 2017, April 19-23, Sarajevo, BOSNIA AND HERZEGOVINA.

B9. Yılmaz, E.Ç., Sadeler, R., Öner, İ.V,  Yeşilyurt, M.K., "Investigation Of Mechanical Properties Of Restorative Composites After Artifical Aging", International Energy and Engineering Conference 2016, October 13-14 Gaziantep, TURKEY.

B10. Öner, İ.V, Yılmaz, E.Ç., Yeşilyurt, M.K., "Biyodizel Yakıtın Korozyon Davranışları", 2016 XIV. International Corrosion Symposium, 5-7 Ekim 2016, Bayburt, TURKEY.

B11. Yılmaz, E.Ç., Öner, İ.V, Yeşilyurt, M.K., "Vücut İçerisinde Kullanılan İmplantların Korozyonu", 2016 XIV. International Corrosion Symposium, 5-7 Ekim 2016, Bayburt, TURKEY.

B12. Ceviz, M.A,. Kaleli, A.R.,Güner E., Öner, İ.V, "Development Of An Adapive Self-Tuning Controller For LPG Injection Systems", 2015 International Symposium on Sustainable Aviation, 31- June 3, 2015, Istanbul, TURKEY.

B13. Efe, Ş., Ceviz, M.A., Önerİ.V., “The effects on exhaust emissions of biodiesel in diesel engine”, International Environmental Sciences  Symposium of Van, IESSV 2014, June 4-7, 2014, Van/TURKEY.

B14. Öner, İ.V.,  Ceviz, M.A., “Effects Of LPG Gas Temperature On Engine Performance Characteristics”, International Green Energy Conference-VII (IGEC-VII), May 28-30, 2012, Dalian/CHINA.

B15. Ceviz, M.A., Önerİ.V., Efe, Ş., Kaya, F., Çelik, A.,“Fuel Temperature And Exhaust Emissions In Spark Ignition Engines”, International Green Energy Conference-VII (IGEC-VII), May 28-30, 2012, Dalian/CHINA.

B16.  Çelik, A., Yılmaz, M., Ceviz, M.A., Önerİ.V., Karagöz, Ş., “Using Vortex Tubes To Assist The Cold Start Of Diesel Engines”, International Green Energy Conference-VII (IGEC-VII), May 28-30, 2012, Dalian/CHINA.

B17. Ceviz, M.A., Önerİ.V., Kaleli, A.R., Mavi, A., Sen, A.K., “Fuel Temperature Control In LPG Fuelled SI Engines”, 2012 IEEE International Conference On Electro /Information Technology, May 6-8, 2012, Indianapolis/USA.

B18. Sen, A.K., Ceviz, M.A., Öner, İ.V., “Wavelet Analysis Of Cyclic Variability In A Spark Ignition Engine Powered By Gasoline-Hydrogen Fuel Blends”, International Green Energy Conference-VI (IGEC-VI), June 5-9, 2011, Eskişehir/TURKEY.

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
C1. Zavaragh, H.G., Ceviz, M.A., Önerİ.V., Akolaş, H.İ., "Yeni Tip Kuru Soğutma Kulelerinde Kullanılan Rüzgâr Kırıcılar", Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu, 22-24 Ekim 2015, Bayburt.

C2. Güner, E., Ceviz, M.A., Kaleli, A.R., Önerİ.V., Erentürk, K., "LPG Kullanan Buji Ateşlemeli Motorlarda LPG Yakıt Sıcaklığının Kontrolü", TOK 2014, Otomatik Kontrol Türk Milli komitesi Ulusal Toplantısı, 11-13 Eylül 2014, Kocaeli.

C3. Ceviz, M.A., Önerİ.V., Kaleli, A.R., Erentürk, K., "LPG Enjeksiyon Sistemlerinde LPG Sıcaklığı İle Motor Performansı Arasındaki İlişkinin Araştırılması", OTEKON 2014, 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 26-27 Mayıs 2014, Bursa.

C4. Öner, İ.V.,  Sen, A.K., Ceviz, M.A., “Wavelet Analiz Tekniği İle Zaman Serisi Analizi”, ULIBTK11, 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 07-10 Eylül 2011, Zonguldak.

C5. Ceviz, M.A., Öner, İ.V.,  “Buji Ateşlemeli Motorlarda Çevrimsel Farklar”, ULIBTK09, 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 24-27 Haziran 2009, Sivas.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. Öner, İ.V., "A numerical investigation of velocity and temperature distribution on a heat sink with hexagonal fins facing at different angles in a rectangular duct", Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (Accepted).

D2. Yeşilyurt M.K., Öner, İ.V., Yılmaz E.Ç., "Biodiesel Induced Corrosion and Degradation: A Review", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi,Cilt:25, Sayı:1, 2019, 60-70.

D3. Ömeroğlu G., Öner, İ.V., "Fotovoltaik termal (pvt) sistemlerinde farklı tip kanatçıklar kullanılarak optimum çalışma sıcaklığının tayini", Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, 2018, 177-183.

D4. Önerİ.V., Yeşilyurt M.K., Yılmaz, E.Ç., "Wavelet Analiz Tekniği ve Uygulama Alanları", Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, 2017, 42-56.

D5. Önerİ.V., Ceviz, M.A., Güner, E., Köksal, H., "İçten Yanmalı Motorlarda Çevrimsel Farkların Önemi", Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, 2014, 27-35.

E. Yürütülen Tezler:
E1. Tuncay Şahin, Yüksek Lisans, "Ordu ili Fatsa ilçesi Jeotermal Enerji Potansiyelinin Isıtma Sistemlerinde Kullanımı", Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019.  Sevgili Öğrenciler, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılının Sizlere, Hocalarımıza, Üniversitemize ve Ülkemize Hayırlı olmasını, Sizlere de sağlık...